OVI: Temesvári utca 40. BÖLCSI: Késmárki utca 31.

Rácz Edina 20 773-1999 Bölcsőde: Rácz Mária 20 405-9778

Közhasznúsági jelentés 2018

A vállalkozás neve:               Mézeskalács Gyermekház Np.Kh. Kft. Statisztikai számjele:             14945605-8510-572-01

Cégjegyzék száma:               01-09-927223

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

adatok e Ft

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása

Társaságunk 2009.09.10. óta családi napközi keretében napközbeni gyermekfelügyelet tevékenységet folytat, ezáltal közfeladatot lát el.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

2.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Iskolai előkészítő oktatás

2.2. Közhasznú tevékenyéghez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről.

2.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 0-3 éves korig

2.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  33 fő

3. Cél szerinti juttatások kimutatása:

 

3.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Óvoda támogatása

9075

11812

3.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

 

 

3.3 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

 

 

Cél szerinti juttatások összesen

4. Vezető tisztségviselőnek nyútott juttatás:

4.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselő

1 932

2 166

4.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

összesen:

1 932

2 166

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

35 301

90 141

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg

 

 

 

0

 

 

 

0

D. Közszolgálati bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

4 413

9 372

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

0

 

0

G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)}

30 888

80 769

H. Összes ráfordítás (kiadás)

33 841

65 301

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

9 891

17 209

J. Közhasznú tevékenység ráfordítási - kiadásai

27 850

33 620

K. Adózott eredmény

1 460

24 840

 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően)

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) {(B1+B2)/2>1.000.000 Ft} /az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétele meghaladja az 1.000.000 Ft-ot/

 

 

62 721

 

X

 

Ectv. 32. § (4) b) (K1+K2>=0) /az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív/

 

 

26 300

 

 

X

Ectv. 32. § (4) c) {( I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25} //az

előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét/

 

 

 

 

0,23

 

 

 

X

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) {(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02} /a

személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 2%-át

 

 

 

 

0

 

 

 

X

 

 

Ectv. 32. § (5) b) {(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5} /a

közhasznú tevékenysség érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás fel két év átlagában/

 

 

ét

 

 

 

0,62

 

 

X

 

Ectv. 32. § (5) c) {(L1+L2)/2>=10 fő} /közhasznú tevékenységének ellátását tartósan, két év átlagában legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. éviXXXVIII. Törvénynek megfelelően/

 

 

 

 

 

0

 

 

 

X